Przejdź do treści

O nas

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wyszkowie pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie jest mgr inż. Beata Kiliańczyk-Szawłowska.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie została utworzona w 1956 roku i obszarem działania obejmuje powiat wyszkowski : gminy : Wyszków, Rząśnik, Somianka, Brańszczyk, Długosiodło, Zabrodzie, miasto Wyszków.
Powiat wyszkowski zajmuje powierzchnię 876 km2 i zamieszkuje go ponad 73 tysiące mieszkańców, ponad 34 tysiące ludności mieszka w Wyszkowie.
Głównym celem działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261), w szczególności przez sprawowanie nadzoru nad:
  • warunkami higieny środowiska
  • warunkami higieny pracy w zakładach pracy
  • warunkami higieny procesów nauczania i wychowania
  • warunkami higieny wypoczynku i rekreacji
  • warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku
  • warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne

 

Realizowanie określonych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych wśród ludności powiatu.