Przejdź do treści

Zadania Sekcji

 1. Zadania związane z nadzorem nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia
 2. Zadania związane z nadzorem nad kąpieliskami i pływalniami
 3. Zadania związane z nadzorem nad obiektami użyteczności publicznej
 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym wodociągów publicznych i innych obiektów i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę;
 • Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
 • Sporządzanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • Sporządzanie ocen jakości wody przeznaczonej do spożycia, informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych.
 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli i basenów kąpielowych;
 • Nadzór nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli w trakcie trwania sezonu kąpieliskowego;
 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
 • Egzekwowanie od właścicieli bądź administratorów basenów kąpielowych prowadzenia systematycznych badań wody z niecek basenowych;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

 

 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:

- obiektów świadczących usługi hotelarskie, turystyczne;
- zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
- domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę;
- obiektów i środków transportu (m.in. dworce autobusowe i kolejowe i autobusy itp.);

- terenów rekreacyjnych;

- innych obiektów użyteczności publicznej: apteki, obiekty sportowe, cmentarze,     ustępy ogólnodostępne, zakłady karne, stacje paliw, itp.

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów (wystąpienia pokontrolne, decyzje, upomnienia, grzywny).
 • Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym oraz technicznym zakładów pogrzebowych oraz środków transportu zwłok i szczątków ludzkich.

 

 1. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych.

 

 1. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich, przewóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice kraju oraz opiniowanie w sprawach związanych ze sprowadzeniem zwłok z terytorium obcego państwa.