Przejdź do treści

Czynniki związane ze środowiskiem pracy

Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie informuje, iż na stronie internetowej CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w WARSZAWIE. ,w zakładce ,,Wydarzenia” znajdują się ,,Komunikaty Międzyresortowej Komisji ds. NDS i N czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”.

Komunikaty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego(o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

 

Komunikaty V i VI Komisji ds. NDS i NDN

 

 

"Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie informuję, iż w latach 2018 – 2019 prowadzona będzie kolejna europejska kampania informacyjna, realizowana z cyklu "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" pod hasłem "Substancje niebezpieczne pod kontrolą"

 

Szczegółowe informacje nt. prowadzonych działań przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz dostępności materiałów informacyjnych znajdziecie Państwo na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Dodatkowe informacje nt. kampanii znajdują się też na stronie: https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns