Przejdź do treści

Pliki do pobrania

Żywienie dzieci w żłobkach

Zgodnie z art. 22, znowelizowanej ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018r poz.650 z późn. zm.) „Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.”; (nowe brzmienie art. 22 weszło w życie dn. 1.01.2018 r.)

Osobom odpowiedzialnym za organizację i realizację żywienia w żłobkach: Intendentom, Kierownikom i Dyrektorom placówek oraz wszystkim innym pracownikom, którzy zajmują się zaopatrzeniem, planowaniem i przygotowaniem posiłków oraz karmieniem dzieci i opieką nad nimi dedykowany jest Poradnik "Żywienie dzieci w żłobkach. Praktyczne wprowadzenie do aktualnych norm i zaleceń"   Poradnik ma przyjść z pomocą we właściwym bilansowaniu, komponowaniu i przygotowywaniu posiłków.