Przejdź do treści

Kalendarium

Światowy dzień AIDS

Na świecie żyje blisko 38 mln osób zakażonych HIV. To liczba zbliżona do liczebności populacji Polski. Codziennie około 6 tys. mieszkańców naszego globu zakaża się HIV, a około 4,5 tys. umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS.

Co roku 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS. Symbolem tego dnia jest Czerwona Kokardka, obecna w przestrzeni publicznej, prasie, w Internecie. Każdy, kto solidaryzuje się z osobami zakażonymi HIV i chorymi na AIDS tego dnia przypina Czerwoną Kokardkę. W tym roku hasło Rock Red Ribbon (w wolnym przekładzie przypnij, noś Czerwoną Kokardkę) wzmacnia przekaz, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, mają prawo do normalnego życia, mogą uczyć się, pracować, żyć w rodzinach, być naszymi sąsiadami, przyjaciółmi. Popularyzując symbol Czerwonej Kokardki podkreślamy jej znaczenie i symbolikę.

Światowy Dzień AIDS obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Jest jedną z ośmiu najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego prowadzonych przez tę organizację.

W 2020 roku hasło Światowego Dnia AIDS, promowane przez UNAIDS, Program Narodów Zjednoczonych ds. Walki z AIDS na świecie, brzmi: Globalna solidarność, wspólna odpowiedzialność (Global solidarity, shared responsibility).
Podczas, gdy uwaga całego świata skupiła się na pokonaniu pandemii COVID-19, hasło to nabrało szczególnego znaczenia. Globalna solidarność i wspólna odpowiedzialność skłaniają nas do spojrzenia na działania podjęte w celu zapobiegania HIV i zwalczania AIDS na nowo. Inwestycje zmierzające do zapewnienia leczenia i opieki osobom zakażonym HIV i chorym na AIDS, poczynione w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, wzmocniły systemy opieki zdrowotnej w tej dziedzinie i wspierają reakcję na COVID-19.

Zakażenie HIV nie jest wyrokiem. Dzięki leczeniu antyretrowirusowemu (ARV) i szybkiemu wykryciu wirusa w organizmie można przeżyć długie lata. Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowego spowodowało spadek zakaźności, spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS w krajach rozwiniętych.

W Polsce po trzydziestu pięciu latach od wykrycia pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 30-35 tys. osób żyje z wirusem HIV. Duża część z tych osób nie wie o fakcie swojego zakażenia (nie zna swojego statusu serologicznego) i może nieświadomie zakażać innych. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2019 r. zakażenie stwierdzono u 25 544 osób.
Niepokojącym faktem jest wykrywanie w Polsce coraz większej liczby zakażeń HIV, podczas gdy w innych krajach naszego regionu (oprócz Europy Wschodniej), liczby te sukcesywnie maleją. Również zaniepokojenie budzi fakt, że około 50% zakażeń jest wykrywanych w bardzo późnym stadium, często pełnoobjawowego AIDS.

Na koniec października 2020 r. leczeniem ARV w Polsce objętych było około 13 351 pacjentów, w tym 96 dzieci i 48 kobiet w ciąży. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach Programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017 – 2021”.

 

W tym roku WHO rozpoczyna kampanię anty-marketingową w odpowiedzi na systematyczne, agresywne i trwałe taktyki branży tytoniowej i pokrewnej dla nowej generacji użytkowników. Globalna kampania obali mit i ujawni przebiegłą taktykę stosowaną przez te branże. Zapewni młodym ludziom wiedzę niezbędną do łatwego wykrywania manipulacji w branży i wyposaży ich w narzędzia do odrzucenia takiej taktyki, umożliwiając tym samym młodym ludziom przeciwstawienie się im. WHO wzywa wszystkich młodych ludzi do przyłączenia się do walki o pokolenie wolne od tytoniu. Ta kampania wzmocni pracę WHO we wspieraniu wdrażania na szczeblu krajowym skutecznych interwencji politycznych w celu zmniejszenia popytu na tytoń i ochrony przed taktykami przemysłu w celu podważenia globalnych i krajowych wysiłków na rzecz wdrażania opartych na dowodach polityk kontroli produktów tytoniowych.


Kluczowe informacje:
Produkty tytoniowe zabijają co roku ponad 8 milionów ludzi. Przemysł tytoniowy i pokrewne muszą stale znajdować nowych konsumentów, którzy zastąpią tych, których zabijają ich produkty, aby utrzymać przychody. Firmy tytoniowe wydały ponad 9 miliardów USD na marketing i reklamę, a świat stracił 8 milionów istnień ludzkich z przyczyn związanych z używaniem tytoniu i narażeniem na bierne palenie.

Taktyki sprzedaży tytoniu i powiązanych gałęzi przemysłu dla dzieci i młodzieży obejmują:

 • Ponad 15 000 smaków, z których większość przyciąga dzieci i młodzież
 • Wpływowi na media społecznościowe i marketing
 • Sponsorowane wydarzenia i imprezy
 • Stypendia szkolne
 • Eleganckie, seksowne wzory
 • Lokowanie produktu w mediach rozrywkowych
 • Darmowe próbki produktów
 • Papierosy z jednym patyczkiem sprawiają, że uzależnienie jest tańsze
 • Sprzedaż produktów na poziomie oczu dla dzieci
 • Lokowanie produktu i reklama w pobliżu szkół

Chcemy stworzyć pokolenie wolne od tytoniu i wtórnego dymu oraz śmierci i chorób.

 • Używanie tytoniu jest odpowiedzialne za 25% wszystkich zgonów z powodu raka na całym świecie. Stosowanie nikotyny i wyrobów tytoniowych zwiększa ryzyko raka, chorób układu krążenia i płuc.
 • Ponad milion ludzi umiera każdego roku na skutek biernego palenia.
 • Dzieci i młodzież używające e-papierosów przynajmniej dwukrotnie zwiększają szansę na palenie papierosów w późniejszym życiu.
 • Używanie papierosów elektronicznych zwiększa ryzyko chorób serca i chorób płuc.
 • Nikotyna zawarta w e-papierosach jest bardzo uzależniającym lekiem i może uszkodzić rozwijający się mózg dziecka.
 • Palenie sziszy jest tak samo szkodliwe, jak inne formy używania tytoniu.
 • Bezdymny nie oznacza, że ​​jest nieszkodliwy.
 • Palenie jest drogie, a płacisz za to swoim wyglądem i zdrowiem. Powoduje nieświeży oddech, żółte zęby, pomarszczoną skórę, niezdrowe płuca i słaby układ odpornościowy.
 • Dym Shisha jest toksyczny. Zawiera substancje, które powodują raka.
 • Tytoń do żucia może powodować raka jamy ustnej, utratę zębów, brązowe zęby, białe plamy i choroby dziąseł.
 • Zachęcamy wszystkich do edukacji, szerzenia świadomości i tworzenia pokolenia wolnego od tytoniu.
 • Firmy tytoniowe bombardują dzieci i młodzież przekazami z mediów społecznościowych, które oglądano ponad 25 miliardów razy. Za tego rodzaju zasięg mediów społecznościowych można umrzeć.

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2020

 

Światowy Dzień Zdrowia 2020

Tegorocznym tematem Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) 2020 jest docenienie pracy pielęgniarek i położnych.

Jak informuje WHO,  w aspekcie aktualnej epidemii koronawirusa podkreślenie ich roli jest bardzo istotne. 

Dodatkowo WHO opublikuje raport o stanie pielęgniarstwa na świecie w 2020 r. (po raz pierwszy), w tym szereg zaleceń dotyczących wzmocnienia siły roboczej w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa.

Informacje o Światowym Dniu Zdrowia  dostępne są pod linkiem.:

https://www.who.int/news-room/campaigns/world-health-day/world-health-day-2020