Przejdź do treści

Trzymaj formę

TRZYMAJ FORMĘ

Program zainicjowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

CEL GŁÓWNY

  • Poprawa sposobu odżywiania młodzieży

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej
  • Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej
  • Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty
  • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych

Program skierowany jest do:

  • Uczniów klas V - VI szkół podstawowych

  • Uczniów szkół gimnazjalnych

  • Rodziców/opiekunów uczniów

 

Strona programu