Przejdź do treści

Wydarzenia

Konferencja nt: Możliwości instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu zjawisku narkotyków w społecznościach lokalnych

11 września 2019r. w IV Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie odbyła się konferencja pt. "Możliwości instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu zjawisku narkotyków w społecznościach lokalnych". Konferencja zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie - Panią Beatę Kiliańczyk – Szawłowską, we współpracy z Dyrektorem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Wyszkowie, na terenie którego zorganizowano konferencję, a także Komendą Powiatową Policji, Dyrektorem Ośrodka Monar oraz Gminą Wyszków.

 

Przybyły na konferencje Starosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Jerzy Żukowski w kilku zdaniach podziękował za inicjatywę i zorganizowanie wydarzenia, którego został Honorowym Patronatem.

Konferencja była podzielona na III części. Pierwsza część była skierowana do władz gmin powiatu, dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, szkolnych koordynatorów do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, pielęgniarek szkolnych, pracowników MOP-sów, policji i straży miejskiej.


Jako prelegenci wystąpili:


- Pan Arkadiusz Chełstowski, zastępca MWIS w Warszawie, który przedstawił prezentację pt.: „ Przegląd struktur i zadań urzędów wojewody i marszałka, z perspektywy możliwości ograniczenia podaży substancji psychoaktywnych na Mazowszu”.


- Pani Sylwia Patejuk, PPIS w Legionowie – „Starosta – integrator przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym na poziomie lokalnym”.

- Pani Beata Kiliańczyk – Szawłowska PPIS w Wyszkowie – „ Możliwości włączenia instytucji lokalnych w ramach gminnych programów przeciwdziałania narkomanii”.


- Pani Jagoda Władoń ze Stowarzyszenia MONARu, Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Wyszkowie – „Perspektywy optymalnego wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych w zwalczaniu problemu narkotyków”.

Na zakończenie pierwszej części konferencji otwarto dyskusje, w której udział wzięli m.in: Tomasz Białas - Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi oraz Pani Aneta Kowalewska - Zastępca Burmistrza Wyszkowa.

 

Druga część konferencji miała miejsce w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie. Było to spotkanie zamknięte dla przedstawicieli powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych  7 powiatów biorących udział w pilotażu „Nowe narkotyki – pilotaż Mazowiecki”.

Trzecia część spotkania odbyła się na terenie MONAR’u w Wyszkowie.