Przejdź do treści

Ankieta

Opis Ankiety

Szanowni Państwo,

W związku z potrzebą ciągłego doskonalenia świadczonych przez nas usług, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie oceny naszej pracy i instytucji poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. Poznanie Państwa opinii jest dla nas bardzo ważne, gdyż pozwoli w pełni dostosować się do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Uprzejmie prosimy o pobranie i wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej.

Wypełniony druk prosimy przesłać e-mailem na adres wyszkow@psse.waw.pl lub pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wyszkowie ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków. Wypełnioną ankietę można również wrzucić do skrzynki "Ankiety" w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wyszkowie.